به لطف خدا و صاحبان اصلی اثر

مجموعه ی آیینی و دفاع مقدسم

تحت نام 

 اختلالات یک کروموزوم

 

 

توسط نشر هزاره ی ققنوس به چاپ رسید

 

بی شک این اتفاق

تا حدی خلاء نشر کتاب شعری کاملاً کلاسیک، در حوزه ی دفاع مقدس

 بدون ایراد وزنی و با فضا سازی های نسبتا بدیع و زبانی نو

   را مرتفع می کند .

نشر هزاره ققنوس هم کتاب را خوب در آورده و همه چیزش تقریباٌ همانطور است که می خواستم باشد .

 

 

یا علی ...