به مولای مهجور مانده ی حق و حقیقت ...

 

 

 

غزلی برای این روزها ...

 

 

جوان پسند و جوانمرد و گرچه پیر مَــآب

بلند طبع و غنی پرور و فقیر مَــآب

 

ستیزه جوی به وقت نبرد ، و خشم گریز

درنده خوی و مرد افکن است و شیر مَــآب

 

به روز در خور احوال او  « یتیم نواز »

شبانه در دل هر کوچه، « دستگیر  مَــآب»

 

فراخور طبع شاعر دو پهلو / زن !

تضاد ِ گوشه نشین مسلک و وزیر مَــآب

 

و نسل فاخته ی ازدواج ِ ذیحجّه است

 نژاد سبز قبایانِ در... غدیر مَــآب

 

«وَ لَم یُکلّفَ عُسرا...» ولی افاقه نکرد

برای مردم هی  « کَلّفَ یسیر ... » مَــآب

 

بگو چگونه به عیّوق می پرند، آخر

خلیفه های به گِل مانده، تخت و تیر مَــآب

 

و دست بیعت ما کی اریب خواهد شد ؟

به دستهای نَبی محور و امیر مَــآب

 

 

یا علی ...

/ 2 نظر / 35 بازدید
همسفر

«وَ لَم یُکلّفَ عُسرا...» ولی افاقه نکرد.,ولي افاقه نكرد !

رهاا

مولای مهجور مانده ی حق و حقیقت یار و یاورت.. عالیه..